Een orthomoleculaire visie op aandoeningen van ons bewegingsapparaat.

Problemen en ziekten van het bewegingsapparaat nemen op de Nederlandse ranglijst van kwalen de derde plaats in na kanker en hart/vaat ziekten. Klachten van gewrichten, spieren, banden en pezen worden in Nederland gevonden bij ongeveer drie miljoen mensen. Van hen zoeken per jaar 450 duizend mensen medische hulp. Een belangrijk deel van deze klachten berust op artrose of gewrichtsslijtage. Vooral ouderen hebben er last van. Bron: CBS.2001.

Ons bewegingsapparaat bestaat uit beenderen, gewrichten, slijmbeurzen, pezen, spieren en een integrerend en coördinerend deel van ons zenuwstelsel. Bij aandoeningen als reuma, artritis, artrose, whiplash en RSI zijn altijd meerdere van deze onderdelen betrokken.

De orthomoleculaire behandeling van gewrichtsklachten besteedt uitgebreide aandacht aan het dieet en de leefgewoonten. Daarbij zijn het tegengaan van vrije radicalenschade en het stimuleren van weefselopbouw en ­herstel met behulp van voedingssupplementen belangrijke onderdelen van de therapie.

Het inspireren en stimuleren van een gezonde "state of mind" met aandacht voor de drijfveren achter ons gedrag, denken en voelen, kan de hulpvrager ertoe brengen om zelf zijn persoonlijke balans te herstellen en te handhaven. Directe ervaring in combinatie met het aanreiken van zinvolle informatie vormen de sleutel tot een succesvolle therapie.

Bewegen

Voor het ontstaan van de zogenoemde welvaartziekten als hart en vaatziekten, suikerziekte, botontkalking (artrose) en spierzwakte, speelt gebrek aan beweging een belangrijke rol. Juist ouderen hebben de neiging steeds minder te gaan bewegen en zich te laten bedienen door de gemakken van de moderne tijd. Dit leidt tot toenemende inactiviteit, versnelt de achteruitgang van het lichamelijke en psychische functioneren en zal de verzorgingsbehoefte doen toenemen.

Bewegen is niet alleen belangrijk voor gezonde mensen, maar ook voor de mensen die aan bepaalde chronische ziekten leiden. Eén van de ziekten die mede het gevolg is van te weinig bewegen en die in de toekomst steeds belangrijker wordt is artrose. Bij Artrose lijkt een aantal factoren van belang: voeding en leefgewoonten, overgewicht, gewrichtsafwijkingen, overmatige belasting en afkoeling. bron:CBS 2001

Zo leidt regelmatige lichamelijke activiteit tot een betere doorbloeding, afweer en stresstolerantie. Het levert hierdoor een belangrijke bijdrage aan de preventie van welvaartsziekten. Bewegen is ook een (goedkoop) middel voor ouderen om de mobiliteit en zelfstandigheid in stand te houden en om de gevolgen van veroudering af te remmen.

Gedoseerd bewegen is zowel preventief als curatief van belang bij artrose. Kortom, bewegen is belangrijk voor de gezondheid van iedereen, van jong tot oud. Het maakt dan niet zoveel uit wat men doet, wanneer men maar beweegt. Het stimuleren van activiteiten in het algemeen, en zeker bij ouderen, verdient een prominente plaats op de politieke agenda. Want de rekening van te weinig beweging wordt later onherroepelijk gepresenteerd. bron:CBS 2001

Vrije radicalen

Een vrije radicaal is een atoom, al of niet als onderdeel van een molecuul, met een ongepaard elektron in de buitenste schil en is hierdoor instabiel. Het instabiele molecuul zal, in zijn streven naar evenwicht, een elektron van een ander molecuul afpakken, of aan een ander molecuul opdringen. Zo ontstaat een ketenreactie waarbij steeds meer vrije radicalen worden gevormd.

Hoewel een vrije radicaal door elektronenoverdracht in evenwicht komt, is de functie van het betreffende molecuul blijvend beschadigd. Hierdoor worden celmembranen poreus, belangrijke enzymen onwerkzaam of kan zelfs de genetische informatie in de celkern worden veranderd. Dit leidt tot functieverlies en is de grondoorzaak van de symptomen van alle ziekten, veroudering, en degeneratie.

Vreemd genoeg komen veel vrije radicalen voort uit de stof die essentieel is voor ons leven: zuurstof. Tijdens de energieproductie in onze cellen ontstaan veel zuurstofradicalen. Deze vrije radicalen, de singlet oxygen, het superoxide en de hydroxyl radicaal, vormen de meest schadelijke en destructieve groep van radicalen in ons lichaam. Andere veroorzakers van vrije radicaalschade hebben te maken met onze leefomgeving, voeding en gedrag. Bijvoorbeeld ioniserende straling zoals ultraviolet licht(zon), micro golven (magnetron, GSM), radar, evenals chemicaliën (zware metalen, oplosmiddelen, voedseladditieven), alcohol, roken, verkeerde voeding, stress, trauma en veroudering.

Toch zijn vrije radicalen niet altijd slecht. De fagocyten (vreetcellen) van ons immuunsysteem produceren vrije radicalen, waarmee ze bacteriën en andere indringers vernietigen. Dit zijn door antioxidant enzymen gecontroleerde en gereguleerde radicaalreacties, die voor ons organisme essentieel zijn. Ons lichaam produceert dus zelf stoffen, antioxidanten, die ons tegen vrije radicaalschade beschermen. Ook in vers fruit en verse(ongekookte) groenten, zitten veel stoffen met antioxidant werking.

Wanneer echter de vrije radicalen belasting hoger wordt dan onze eigen antioxidant systeem aankan, ontstaat schade. Eerst op het microscopische niveau van de cellen, dan in weefsels, om zich na verloop van tijd, vaak vele jaren, als diagnosticeerbare ziekte te manifesteren.

Ondersteuning van ons natuurlijk afweersysteem tegen vrije radicaalschade met behulp van voedingssuplementen, m.n Squash Plus Antioxidanten Complex, is vanaf het veertigste levensjaar eerder noodzaak dan luxe. Ook bij een stressvol leven, zeer intensieve sportbeoefening en (chronische) ziekte is inname van een antioxidant, vitaminen, mineralen en enzymen aan te bevelen.

Weefselopbouw en Weefselherstel

Als we ons bewegen, is slijtage van onze gewrichten, pezen en spieren onvermijdelijk. Om deze slijtage te herstellen, produceert ons lichaam tijdens inspanning groeihormonen. Ook verbetert de doorbloeding om de aan en afvoer van brandstof, bouwstoffen en afvalstoffen te bevorderen. Bij herhaalde belasting zullen spieren, pezen, beenderen en gewrichten zelfs sterker worden.

Naarmate we ouder worden neemt onze productie van groeihormoon af. Dan is het raadzaam dagelijks een matige inspanning te leveren, die minder slijtage veroorzaakt. Wandelen, zwemmen, Yoga, Chi Neng Qi Gong, dansen, fietsen etc. tot een niveau dat het zweten begint, zal voldoende groeihormonen en doorbloeding opleveren om ons bewegingsapparaat gezond te houden.

Ter preventie van artrose is het raadzaam een ontzurend dieet te volgen en vóór het slapen een Gewrichtsgranulaat en/of Glucochon gewrichtsformule of een Osteocap in te nemen.

Verzuring

In ons lichaam ontstaat verzuring door verkeerde voeding, gedrag, omgevingsinvloeden, ziekten en/of bepaalde medicijnen. Aangezien een juiste PH-waarde van het bloed van levensbelang is, zullen er mineralen uit onze botten worden vrijgemaakt om de zuur-base balans te herstellen. Duurt dit proces voort, dan ontstaat o.a. botontkalking of artrose.

Een effectieve ontzurings- en regeneratiemethode is de Mayr kuur, genoemd naar Dr. F.X. Mayr. Hij was de grondlegger van deze uitgebreide diagnose- en behandelingsmethode voor een ontspoorde spijsvertering.

Zie "Gezond door ontzuring"van Harald Hosch, uitgeverij Driehoek, ISBN 90-6030-564-7

Hormonen

Bij vrouwen is de opname van mineralen in het bot mede afhankelijk van het hormoon oestrogeen. Daar de productie van dit hormoon normaliter varieert en na de menopauze sterk afneemt, zullen vrouwen wat eerder last krijgen van ontkalking dan mannen.

Het is belangrijk te beseffen dat wanneer de symptomen van artrose merkbaar worden, de ontkalking reeds jaren gaande is. Het aantonen van botontkalking met behulp van röntgenonderzoek kan doorgaans pas als er ongeveer 40 procent van de botmassa is verdwenen.