TERUG NAAR LIJST Chi OPTIMIZER!

Liefdeskracht®middelen- Chi OPTIMIZER®:

Liefdeskracht®middelen- Chi OPTIMIZER® zijn middelen die bestaan uit water met 15% vol. alcohol waaraan op energetisch niveau Liefdeskracht® is toegevoegd. Het zijn interactieve intelligente middelen met 100% Aquariustrilling.

In het algemeen kan een Liefdeskrachtmiddel gemakkelijk worden ingezet; goed uittesten is wel noodzakelijk. Het lichaam geeft perfect aan of de cliënt klaar is voor de inname van een Liefdeskrachtmiddel. De mogelijkheid tot inzetbaarheid varieert van zwangere vrouwen, kinderen, ernstig zieken, verslaafden, gezonde, depressieve en oude mensen tot ADHD kinderen en mensen met een burn-out. Het advies is om de toepassing van een Liefdeskrachtmiddel aan begin van het consult uit te testen en in te laten nemen. Eerst na inname van een Liefdeskrachtmiddel ontvang je een initiatie. Eventuele reactie kan zich direct na inname voordoen; met uw specialisatie kunt u deze reactie in evenwicht brengen. Bijvoorbeeld met een massage, healing, reiki, NEI, meditatie, psychoanalyse, NLP, emotioneel lichaamswerk, Chi Neng Qi Gong en dergelijke.

De Liefdeskrachtmiddelen brengen ons in verbinding met onszelf, waardoor wij beter weten wat wij willen en daardoor rustiger worden. We maken makkelijker keuzes en we volgen meer intuïtief ons levenspad. Het "helder" horen, voelen, spreken en zien wordt versterkt. De één krijgt bijvoorbeeld voorspellende dromen, de ander ziet woorden en weer een ander voelt de dingen beter aan. Kortom, de intuïtie wordt versterkt. Het zelfhelend vermogen wordt eveneens sterk geactiveerd. Liefdeskrachtmiddelen helpen om meer uitdrukking aan de Ziel te geven en maken de levensopdracht of blauwdruk duidelijker.

Liefdeskrachtmiddelen ondersteunen het verwerken van ego-probleemkwesties en van karma. Het helpt de kwetsuren te "verteren" van onze gang in de dualiteit. De pijn, het verdriet en de woede die hierdoor zijn ontstaan, projecteren we regelmatig op onszelf en anderen. Door deze basisstukken te verwerken ontstaat een beter contact met het "Hogere". Het verwerken van de rol die de vrouw en het vrouwelijke deel in de man hebben gespeeld tijdens het materialisatieproces van de mensheid, wordt gestimuleerd. Hierdoor ontstaat een meer gelijkwaardig contact tussen de vrouwelijke en mannelijke aspecten.

De kuur bestaat uit 12 middelen van 5 ml. per inname, met een brede werking op het aangegeven werkgebied. Een volwassen cliënt kiest bewust voor de Liefdeskrachtkuur. Indien het lichaam en het onderbewuste aangeven dat de kuur goed is én de cliënt zegt "nee" tegen de kuur, neemt de cliënt nog geen eigen verantwoordelijkheid voor zijn eigen leven en levensvreugde. U kunt dit eventueel behandelen met uw specialisatie.

Onverwerkte oude diepe probleemkwesties, zoals pijnlijke herinneringen van vroeger, overgeërfde informatie (miasma’s) en incarnaties worden verwerkt. Dit kan eventueel vermoeidheid geven, een intensieve levenservaring, pijn in een "zwakke plek" (bijvoorbeeld pijn in onderrug), men kan stinkend zweet krijgen, overmatig gaan zweten, of last krijgen van raar ruikende ontlasting en/of urine, eczeem, kortademigheid, en dergelijke. Deze fysieke en/of emotionele ongemakken zijn meestal kortdurend. Zijn de ongemakken langdurig dan is er een blokkade (weerstand) opgetreden. U dient deze blokkade met uw specialisatie weg te nemen. Reacties zijn per persoon verschillend. In het algemeen voelt men zich gelijk beter en meer zelfbewust. Suppletie met Squash Plus Antioxidanten Complex (1 tot 4 x daags 1 capsule) en/of Chi OPTIMIZER Support met een positieve affirmatie (3 x daags 3 druppels) heeft een sterk positief effect op het verwerkings- en transformatieproces.

Liefdeskrachtmiddelen- Chi OPTIMIZER respecteren de Vrije Wil, zijn interactief en mogen slechts éénmaal worden ingenomen. De informatie wordt weer actief zodra de persoon eraan toe is. Liefdeskrachtmiddelen- Chi OPTIMIZER activeren ook het zelfhelend vermogen. Wij adviseren samenwonenden of echtparen niet tegelijkertijd een Liefdeskrachtmiddel- Chi OPTIMIZER in te nemen (neem 2 weken verschil). Deze Liefdeskrachtmiddelen zijn ook met succes in te zetten bij dieren!

Voor het uittesten van de middelen is een testdoos met testbuisjes te bestellen. Hiervoor geschikte testmethodieken zijn: toegepaste kinesiologie (NEI/ Integra), touch for health, elektro-acupunctuur, brioresonantie, biosensor, pendel enzovoort.

Werkgebieden:

1. Metabolisme:

Het middel Metabolisme draagt zorg voor een betere spijsvertering. Het ondersteunt het verwerken van ego-probleemkwesties en van karma. Het helpt de kwetsuren van onze gang in de dualiteit te "verteren". Met andere woorden: meer acceptatie om hier op aarde te zijn.

2. Bloedsomloop:

Het middel Bloedsomloop bevordert de bloedsomloop en levensstroom. Alle delen van het lichaam worden daardoor beter van informatie voorzien. Het helpt de mens bij zijn rol om een stromende verbinding te vormen tussen Hemel en Aarde. Hierdoor krijgen mensen meer vertrouwen in hun leven en komen zij meer in de "flow".

3. Uitscheiding:

Het middel Uitscheiding ondersteunt het schoonmaken van het lichaam. Vastzittende afvalstoffen creëren depressies en degeneratieve ziektes. Na het schoonmaakproces nemen mensen het leven meer zoals het is en men blijft beter (of komt men) in balans.

4. Hormonen:

Het middel Hormonen bevordert het herstel van de hormoonbalans én het yin & yang evenwicht in de mens. Tegelijkertijd wordt het yinaspect verder geopend, waardoor het transformerend vermogen van de mens vergroot wordt. Tevens bevordert het middel Hormonen de emotionele balans en versterkt het de immuniteit.

5. Enzymen:

Het middel Enzymen zorgt voor een verbetering van de informatieoverdracht in het lichaam. Hierdoor zal het gehele systeem met minder haperingen functioneren, met andere woorden het zal meer geolied verlopen. We worden daardoor meer transparant. Onze heldere vermogens worden hierdoor gestimuleerd.

6. Afweer:

Het middel Afweer versterkt de aura, zodat men minder gevoelig wordt voor emoties van derden én men komt op een natuurlijke manier meer voor zichzelf op. Ook kunnen negatieve energieën zoals bijvoorbeeld entiteiten gemakkelijker worden losgelaten. Het versterkt het immuunsysteem en werkt ontstekingremmend.

7. Zenuwstelsel:

Het middel Zenuwstelsel bevordert de balans in het zenuwstelsel. Inname van Zenuwstelsel geeft meer zelfvertrouwen, omdat men ervaart dat men het leven makkelijker aankan. Met andere woorden, mensen worden nuchterder. Daarnaast krijgen mensen een betere kijk op zichzelf en hun situatie.

8. Ademhaling:

Het middel Ademhaling geeft meer ruimte en men gaat angsten loslaten. Na inname van het middel Ademhaling durft men "het leven weer in te ademen".

9. Bewegingsapparaat:

Het middel Bewegingsapparaat bevordert het herstel van botten en spieren. Bewegingsapparaat geeft na inname vaak meer flexibiliteit, zowel lichamelijk als geestelijk. Tevens geeft het inzicht in nieuwe of veranderde situaties.

10. Homeostase:

Het middel Homeostase zorgt voor meer balans in het lichaam, het regelt onder andere onze lichaamstemperatuur. Ook geeft het middel een balans tussen de verschillende aspecten van de mens, te weten fysiek, aura, geest, ziel en Goddelijke Kern.

11. Chakra’s en meridianen:

Dit middel Chakra’s balanceert de chakra’s en meridianen. Dit heeft een reinigend effect. Ook kan het gebeuren dat de chakra’s verder worden geopend en de doorstroming hiervan wordt verbeterd.

12. Kosmische voeding:

Het middel Kosmische voeding geeft een beter contact met de Kosmos, zodat men zich meer vanuit de Kosmos kan voeden. Deze informatie dient door het fysieke lichaam te worden verwerkt. Gevoelige mensen kunnen kosmische informatie en energieën van anderen beter verwerken. De verbinding met de eigen spiritualiteit wordt versterkt.