Download

MS-Wordfile

Grondtoon van een Tijdperk

De grondtoon is de afstemming die wij telkens bewust of onbewust maken. Deze grondtoon of basisfrequentie is nu van invloed op de kwaliteit en effectiviteit van ons handelen. Lag deze grondtoon twintig jaar geleden nog geheel in de Oude Tijd (het astrologische Vissentijdperk, Technosfeer), vandaag de dag ligt deze in de overgangsfase naar de Nieuwe Tijd (het astrologische Aquariustijdperk, Noösfeer) waarin we ons bevinden.

Onze celkernen zijn vanaf 1989 meer en meer gaan resoneren met de nieuwe Aquariusfrequenties. Deze frequenties kunnen wij vanuit onze celkern (spiritueel niveau) door het cellulaire (emotioneel/ mentaal niveau) naar het extra-cellulaire niveau (fysiek) brengen. Hierdoor krijgen wij de kans om al het oude los te laten en ons te verbinden met het nieuwe.

Officieel begint de Nieuwe Tijd in 2012. Het jaar 2012 is overigens ook terug te vinden in de voorspellingen van verschillende culturen verspreid over de continenten. Zo komt het jaar 2012 onder meer voor in de jaartellingen binnen de Chinese I- Tjing, de piramide van Cheops in Egypte, de Maya kalender uit Zuid- Amerika en de oude geschriften uit India. In 2012 begint ook een nieuw zonnejaar dat 26.000 jaar duurt.

Kenmerkend voor de Oude Tijd was onze gang door de materie en de dualiteit. Elke ontwikkeling had een schaduwzijde die direct of pas veel later zichtbaar werd. Denk bijvoorbeeld aan de grootschalige exploitatie van onze brandstoffen en de milieuvervuiling die dit met zich heeft meegebracht. Of aan de enorme hoeveelheid elektromagnetische straling om ons heen. Genetisch gemanipuleerd voedsel en voedseladditieven passen eveneens in deze opsomming. Wij zouden dit alles onder de noemer negatieve omgevingsfactoren kunnen plaatsen. Een ander voorbeeld van onze gang door de dualiteit is onze visie op geneesmiddelen. We accepteren de ongewenste (bij-)werkingen van geneesmiddelen en doen aan symptoombestrijding. We dekken de oorzaak liever af met een pijnstiller en gaan over tot de orde van de dag: business as usualÉ Zelden wordt de mens holistisch benaderd om de diepere oorzaak van een klacht te vinden.

De genoemde ontwikkelingen houden ons in zekere zin vast in de Oude Tijd, waardoor onze gang in de richting van de Nieuwe Tijd afgeremd of verhinderd wordt.


In de Nieuwe Tijd kunnen wij de dualiteit, de waarde van materie en het ego achter ons laten. Wij krijgen de kans om richting de Eenheid of Bron te gaan, en wij mogen meer en meer gebruik gaan maken van onze vormgevende, bezielende vermogens.

Wanneer we ons in communicatie met het onderbewuste (bewust of onbewust) afstemmen op de grondtoon van de Oude Tijd zijn we onwetend van de richting waarin de ontwikkeling in de tijd ons wil voeren. Wij blijven dan kiezen voor middelen, relaties of omgevingsfactoren die resoneren met ons bekende referentiekader; de Oude Tijd. Hiermee creëren wij uiteindelijk een groot spanningsveld, omdat de oude grondtonen steeds verder afraken van de nieuwe Aquariusfrequenties. Overigens kunnen wij ons in de overgangsfase genoodzaakt zien om terug te grijpen op een middel dat resoneert met de Oude Tijd, bijvoorbeeld bij een zeer belemmerende of levensbedreigende klacht.

Belangrijk is dat wij, als therapeut, als individu, de basisfrequenties van elkaar leren onderscheiden. Soms lukt het niet om ons af te stemmen op de Nieuwe Tijd. Hieraan kan een emotionele blokkade of conditionering op een bepaald levensaspect aan ten grondslag liggen. Meestal is de onderliggende reden angst voor verandering, angst voor de essentie, angst om daadwerkelijk Verantwoording te gaan nemen, angst om te Zijn.

Wij hebben hier op zijn tijd allemaal mee te maken, niemand uitgezonderd. Een professional kan je helpen om deze blokkade te overwinnen. Soms lost de blokkade al op door slechts te vragen om de nieuwe Aquariusfrequenties te mogen ontvangen.

Een ander belangrijk punt bij het leren onderscheiden van basisfrequenties is het testen op de effectiviteit van een middel. De mate waarin een middel resoneert met de Nieuwe Tijd zegt iets over de effectiviteit en kwaliteit van het middel. Zo kunnen we waarnemen dat een sterk energetisch middel lang niet altijd een basisfrequentie heeft die resoneert met de Nieuwe Tijd. Naarmate wij ons meer verbinden met de Nieuwe Tijd zullen de middelen die resoneren met de Oude Tijd steeds minder effectief blijken te zijn. Vanuit de Nieuwe Tijd zullen we de Oude tijd gemakkelijker kunnen overzien dan omgekeerd het geval is.

 

Levensenergie en de grondtoon van water

We hebben al kort gekeken naar de negatieve omgevingsfactoren die de Oude Tijd kenmerken. De kwaliteit van -en zorg voor- ons drinkwater is een ander opvallend voorbeeld van de dualiteit van het Vissentijdperk. Het water in rivieren en meren bevat veelal gifstoffen waardoor het niet direct geschikt is voor consumptie. Wij vinden het heel normaal dat water eerst wordt gefilterd en met chemicaliën wordt behandeld alvorens wij het als drinkwater uit de kraan krijgen. Wat veel mensen zich niet realiseren is dat gifstoffen en chemicaliën een energetische afdruk in het water achterlaten. Deze afdruk wordt bij de gangbare waterzuivering ongemoeid gelaten. Het water resoneert hierdoor in meer of mindere mate met de Oude Tijd.

Dat de energetische omgeving waaraan het water is blootgesteld het kristalpatroon van water bepaalt, is inmiddels door diverse onderzoekers op beeldmateriaal vastgelegd. Water heeft de eigenschap om informatie in zich op te nemen. In vele culturen en religies wordt in de praktijk met deze kennis gewerkt, al duizenden jaren lang.

Het effect van het drinken van water met een energetische afdruk van gifstoffen kan worden vergeleken met de werking van een homeopathisch middel. Na verwijdering van de fysieke stoffen bepaalt de achtergebleven energetisch informatie de werking op fijnstoffelijk niveau. Van een homeopathisch middel weten we met welke intentie we het innemen. Over het effect van drinkwater, belast met een door de Oude Tijd gekenmerkte energetische afdruk, verkeren we veelal in het ongewisse. En dit water drinken wij elke dag, terwijl wij voor meer dan 70% uit water bestaan (de hersenen zelfs voor 90%)!

De grondtoon en levensenergie van water kan worden getest, kwalitatief en kwantitatief. Om de energetische kwaliteit van water te bepalen kunnen wij testen in welke mate de energie met de grondtoon van de Nieuwe tijd (dan wel de Oude Tijd) resoneert. Zoals eerder aangeduid hoeft de intensiteit van de gemeten energie geen indicatie te zijn voor het resoneren met de Nieuw Tijd. Met een heel sterke energie schieten we dus niet veel op als deze met de Oude Tijd resoneert, wij hebben er uiteindelijk meer hinder dan voordeel van.

De hoeveelheid levensenergie in bijvoorbeeld water kan worden uitgedrukt in Bovis-eenheden. Het op deze manier vaststellen van levensenergie is ontwikkeld door de Fransman Bovis en later verfijnd door zijn leerling Simonéton. De meting van de Bovis-waarde wordt vaak verwisseld met een meting van de golflengte (Ångström), frequentie (Hf. in Hz.) of de fotonenenergie. Zo komt bijvoorbeeld een Bovis-waarde van 6.500 eenheden toevallig overeen met een golflengte van 6.500 Ångström. In het hogere bereik lopen de waarden echter sterk uiteen. Een soortgelijk probleem zien we bij het meten van frequentie en fotonenenergie. De werkelijke Bovis-waarde kan met dergelijke metingen niet worden bepaald.

De Bovis-waarde kan wel met pendel, bio-tensor of kinesiologie worden vastgesteld. Dit onder voorbehoud van een juiste afstemming bij het testen. Een bijkomende factor bij het bepalen van de hoeveelheid levensenergie is namelijk de mate van acceptatie van de gemeten waarden. Als mens maken wij (bewust of onbewust) een keuze met betrekking tot een geheel of gedeeltelijke acceptatie van levensenergie. Overtuigingen en conditionering kunnen het testresultaat beïnvloeden.

Er kunnen hoge Bovis-waarden worden gemeten. Bij een hoge Bovis-waarde raakt de energie niet alleen het fysieke lichaam maar ook het emotioneel/mentale en het spirituele lichaam. Het is essentieel dat al deze lichamen worden meegenomen omdat wij immers niet alleen uit een fysiek lichaam bestaan en omdat veel lichamelijke klachten hun oorsprong vinden in een onbalans in het emotioneel/mentale of spirituele lichaam.

Bovisschaal: uitgedrukt in Bovis-eenheden (Be) per niveau. Boven de omslagpunten a, b en c zijn gemiddelde Bovis-waarden weergegeven; deze kunnen per persoon sterk afwijken. De Bovis-waarde van Moeder Meera (Thalheim, Duitsland) meet volgens een publicatie van de British Society of Dowsing (John Cuninghame & BSD/EEG 2001) zelfs tot in de miljarden (10132 ) bovis-eenheden.

Ook in de natuur kunnen hoge Bovis-waarden worden gemeten. Wij komen deze vooral op ‘heilige’ plaatsen - krachtplaatsen of kruispunten van leylijnen - tegen. Planten en dieren doen het meestal uitzonderlijk goed op deze plaatsen.

Enkele testresultaten van water:

Kraan- en flessenwater : circa 3.000 tot 6.000 Bovis-eenheden.

Gefilterd kraanwater : circa 3.000 Bovis-eenheden.

Gevitaliseerd kraanwater (Aqua OPTIMIZER®) : meer dan 2.000.000 Bovis-eenheden.

De levensenergie van kraanwater kan aanzienlijk verhoogd worden met een goede vitalisator. Oude technieken laten ons zien dat water gevitaliseerd kan worden en dat negatieve informatie hiermee tot op zekere hoogte uit het drinkwater gehaald wordt. Zelfs de oude Egyptenaren hadden al vitalisatoren in gebruik.

Door een goede vitalisator te gebruiken kan de energetische afdruk die de gifstoffen in het water hebben achtergelaten worden verwijderd, wat de levensenergie van het water ten goede komt. Sommige metafysici schrijven het verwijderen van deze belastende informatie toe aan de veranderde spin of draairichting van het elektron. De wetenschap kan hier echter nog geen eensluidende verklaring voor geven. Een verklaring kan wel gevonden als wij bereid en in staat zijn om voorbij conventionele meetkundige reeksen te kijken. Met helder voelen, kinesiologie, pendel of bio-tensor kunnen wij vaststellen dat gevitaliseerd water boven een bepaalde waarde geen belastende stoffen of informatie meer bevat. Door het gebruik van een vitalisator kan zelfs, zo blijkt, de belastende invloed van negatieve omgevingsfactoren zoals elektosmog sterk verminderen en kan de grondtoon gaan resoneren met de Nieuwe Tijd.

Onderzoek door SOTHIS Research uit Culemborg laat zien dat kastomaten die gevoed worden met gevitaliseerd water (Aqua OPTIMIZER®) meer ordening in het fequentiespectrum van het elektrische veld hebben, dit wordt door biologen gezien als een aanwijzing voor een hogere vitaliteit. Voor meer informatie zie www.vitaliteit-service.nl onder kopje Aqua OPTIMIZER .

Let wel: een vitalisator die primair bedoeld is om gewassen, groente, fruit en dieren sneller voor consumptie klaar te stomen past nog geheel in het denken van de Oude Tijd. De energie zal hier dan ook niet met de Nieuwe Tijd resoneren.

Tot slot

In de Nieuwe Tijd zullen wij het zuivere weten verder mogen ontwikkelen, onderscheid leren maken en verantwoordelijkheid kunnen nemen. We mogen in totale onafhankelijkheid gaan staan.

Vitaliteit Service levert producten die de gezondheid van mens, dier en zijn leefomgeving herstellen of verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn de Aqua OPTIMIZER® vitalisator, met energie verrijkte voedingssupplementen, de Chi OPTIMIZER® middelen en de LifeGuide®. Kijk voor meer informatie op www.vitaliteit-service.nl, www.aquaoptimizer.com of bel 020-4720397.

 

© Vitaliteit Service/ 18 februari 2005.