Ervaringen Liefdeskracht®middelen- Chi OPTIMIZER®:

 

Aan de hand van verhalen van cliënten en therapeuten hebben wij dit overzicht van ervaringen kunnen samenstellen. Om reden van privacy zijn de namen gewijzigd. Het is gebleken dat de Liefdeskrachtmiddelen ook het proces van de therapeut weerspiegelen. Voorbeeld: een therapeut heeft moeite om hier op aarde te zijn, "ik wil liever aan de andere zijde zijn, mijn taak op aarde is volbracht". Een cliënt van deze therapeut kwam na inname van een Chi Optimizer in proces; bij de cliënt rees weerstand om te aarden! Chi Optimizer-middelen zorgen na inname dat je gaat aarden, dat je Zielsopdracht duidelijk wordt en dat je allerlei oude probleemkwesties, bagage, loslaat. Hierdoor ontstaat ruimte om daadwerkelijk te zijn wie jij bent! Kortom, begeleiding van jou als therapeut is heel belangrijk. Er is veel hulp nodig om mensen te begeleiden naar het Aquarius-tijdperk. Wij danken een ieder die hier, op welke manier dan ook, aan mee werkt.

Door ervaringen van diverse therapeuten en cliënten is gebleken dat het voelen en daadwerkelijk innemen van een Liefdeskrachtmiddel- Chi Optimizer een heel groot verschil uitmaakt:

"Ik heb tijdens de sessie een flesje met Chi Optimizer nr. 4 ‘Hormonen' aangevoeld. Dat was een grappig iets. Mijn aandacht werd erg naar de aarde in een pot getrokken en ik voelde mij de aarde ingezogen worden. Ik kwam in een smalle grot, die hellend de aardkorst inliep. Beneden voelde het rustig en kalm aan. Ik voelde mij veilig en kon mezelf horen. In dit verband heb ik een moment van helder bewustzijn gehad, in de zin dat ik mij opnieuw in mijn grot bevond en een grottekening aanschouwde. Ik keek er niet naar als bewonderaar, maar als schepper.

Later, toen ik het spulletje echt innam, had ik die ervaring die ik net gehad had, en waarvan ik dacht dat ik die opnieuw zou krijgen, helemaal niet: ik zag een witte bol met een witte as erdoorheen (oorspronkelijke planeet waar ik vandaan kom) en een brede witte ring eromheen. Hoewel de composiet er niet aan toe deed, had het toch iets weg van tempexachtig materiaal. Verder had ik de associatie met een kledingkast die erg trilde en de deur daarvan die uitnodigend openging: of ik maar even in de donkere kast wilde gaan zitten en de deur achter me dicht wilde doen. Ach, dat besluit heb ik genomen en ik heb dat innerlijk maar gedaan. Ik ging eindelijk in mijzelf zitten. Voor het eerst in mijn leven zit ik in mijn lichaam. Ik ben jaren op zoek geweest naar methodes om mij te aarden, nu heb ik dit gevonden. Nu, maanden later zit ik nog steeds in mijzelf èn tot mijn verbazing ben ik nog steeds geaard. Het voelt heerlijk!"

Na inname van een Chi Optimizer ontvang je direct een initiatie. Deze informatie komt van de bron waar we vandaan komen en deze informatie blijft je hele leven in je systeem èn blijft actief. Jouw Vrije Wil bepaalt het tempo waarmee je bagage wordt loslaten, het tempo van transformaties en transmutaties. Indien je het middel in het circuit van de cliënt legt, krijgt de cliënt vanzelfsprekend géén initiatie! Er verandert wel iets, echter dit is niet blijvend. Je moet namelijk bewust kiezen voor de inname van een Chi Optimizer, bewust kiezen om je te verbinden met je werkelijke Zelf. Je Ziel komt meer tot uitdrukking, je volgt je hart, je doet de dingen vanuit liefde. Je gaat de dingen doen die bij je horen, je durft te zijn wie je bent!

 

1. Verhaal van een moeder en haar kinderen Theo en Max:

a. Theo 3 jaar: Theo sprak niet of nauwelijks en sinds hij Chi Optimizer nr. 4 Hormonen heeft ingenomen is het heel snel met zijn spraakontwikkeling gegaan. Bovendien was het een heel verlegen en teruggetrokken jongentje. Hij deed nooit mee met zingen en spelletjes op de crèche. Na inname van Chi Optimizer nr. 4 is Theo een vrolijk jongetje geworden. Hij zingt nu ook mee op de crèche, hij lacht veel en heeft veel vriendjes en vriendinnetjes! Theo: "Mama, al die kindjes kunnen niet allemaal tegelijk komen, dan wordt het veel te druk!"

Chi Optimizer Support: Door middel van de Chi Optimizer Support probeer ik het trommelvlies beter te laten trillen. In september bij de KNO arts trilde dit nauwelijks en in oktober trilde het trommelvlies goed. Onbegrijpelijk volgens de KNO arts. Affirmatie: "Verhoging immuunsysteem, snel herstel, herstel trommelvlies".

Theo heeft in zijn 1e levensjaar 5 antibioticakuren gehad, waardoor zijn darmflora geheel uit balans was. Door inname van Chi Optimizer Support begon zijn ontlasting vreselijk te ruiken en nu is zijn darmflora weer in balans. Door inname van Chi Optimizer Support (voor zijn oren) zijn de schimmels uit zijn darmen verdwenen!

b. Max 5 jaar: Chi Optimizer nr.6 Afweer: Max had het niet naar zijn zin op school. Hij voelde zich alleen. Na inname van Chi Optimizer nr. 6 zit hij beter in zijn vel. Hij is minder snel overstuur en hij speelt nu met meerdere vriendjes. Hij kan beter bij zichzelf blijven èn Max heeft meer zelfvertrouwen gekregen.

Chi Optimizer nr.8 Ademhaling: Max had een slechte conditie en hij had moeite met ademhalen. Hij kon niet meekomen met gym. De juf merkte na inname van nr. 8 dat het heel goed gaat met gym. Max zegt: " Mama, ik heb toverschoenen aan want ik ren nu steeds voorop"

Chi Optimizer Support: Max zat onder de waterwratjes. Door inname en opsmeren zijn wratjes geheel verdwenen. Eerst verergerde zijn toestand, er kwam zelfs pus uit de wratjes en nu zijn ze weg. De schooldokter merkte op dat de wratjes uitzonderlijk mooi weggetrokken waren, meestal gaat dit gepaard met bubbels en gaten. De huid van Max was gelijk mooi en glad.

c. Mama van Theo en Max: ik heb Chi Optimizer nr. 5 Enzymen ingenomen. Sindsdien weet ik wat ik wil en ik heb een nieuwe start gemaakt door een studie te gaan volgen. Ik ben rustiger geworden, ik heb meer vertrouwen gekregen. Ook kan ik beter bij mijzelf blijven.

 

2. Verhaal van Petra:

Petra heeft al 20 jaar spierreuma, zij heeft al 20 jaar dag en nacht pijn. Zij heeft verschillende homeopathische middelen ingenomen, schoonmaakkuren en therapieën gedaan om van haar pijn af te komen.

's Zaterdags heb ik Chi Optimizer nr.9 Bewegingsapparaat ingenomen. Ik merkte geen direct effect. 's Zondag de hele dag beroerd en gammel geweest, bij het zieke af. Ik kon haast niet lopen en liggen. Ik heb nauwelijks gegeten, maar wel heel veel gedronken. 's Maandags de hele ochtend op bed gelegen en 's middags was het opeens over en geen last meer gehad. Alle daarna ingenomen Liefdeskracht-middelen gaven geen merkbare reacties. Na inname Chi Optimizer nr.9 Bewegingsapparaat heb ik geen pijn meer en ik heb geen spierreuma meer.

 

3. Verhaal van Sandra:

Sandra heeft het Zijn hier op aarde, dankzij de Chi Optimizer geaccepteerd. Tevens heeft zij heel veel vertrouwen erin gekregen om hier op aarde te zijn. Zij heeft heel veel oude, nare herinneringen en patronen losgelaten, zodat zij steeds meer zichzelf is geworden. Omdat ze nu innerlijk voelt wat ze moet doen, volgt zij nu daadwerkelijk haar levensmissie. Sandra staat nu met Passie in haar leven! Met andere woorden: haar ziel komt meer tot uiting. Sandra is therapeut. Sinds de inname en toepassing van een Liefdeskrachtmiddel-Chi Optimizer is haar praktijk in bloei gekomen.

Na inname van de inhoud van het 1e flesje nr. 5 Enzymen heb ik een week lang niet willen eten. Dit wilde ik als peuter ook niet, dit is mij verteld. Na inname van de inhoud van het 2e flesje nr. 11 Chakra's en Meridianen kreeg ik buikpijn en waren mijn darmen van slag. Na inname van de inhoud van het 3e flesje ­ steeds intervallen van circa 7 weken ­ merkte ik niets. Totdat ik mij weken later realiseerde dat het rustiger geworden was in mij. Waarschijnlijk was het daarbinnen veiliger geworden en ervoer ik vertrouwen in plaats van angst. Een leven vol vertrouwen krijgen, is een van mijn belangrijkste taken in dit leven. Vertrouwen in de Kosmos, in het leven en in mijn diepste kern. Afgelopen week de inhoud van 4e flesje Bloedsomloop ingenomen. Na mijn gevoel van onveiligheid te zijn kwijtgeraakt, miste ik iets in mijzelf. Ik ben wekenlang vrij passief geweest, dat wil zeggen: ik miste de drive om te vechten. Waarschijnlijk de ingebakken overlevingsmechanismen gerelateerd aan het gevoel van onveiligheid. Ik trachtte deze passiviteit niet te veroordelen en deed dingen die ik leuk vond. Na inname van Bloedsomloop was ik meteen weer actief en ondernemend en ik voel me gelukkiger. Ik denk dat mijn diepste en meest dominante wens in dit leven is om in het reine te komen met de Kosmos. Eindelijk verdwijnt die angst en ik begin praatjes te krijgen tegen de Kosmos. Zo van: "Hé, help eens een handje. Dat stuk karma heb ik niet meer nodig. Ik geef het maar aan jullie en dan komt het wel goed. Graag alles stralend retour s.v.p.!"

Ik heb een collega-therapeut behandeld en zij heeft een Chi Optimizer ingenomen. Ze is heel enthousiast en zij voelt wel degelijk effect: ze kan nu beter bij haar gevoel komen. Tijdens een sessie voelt ze gelijk waar de pijn zit van de cliënt en ze voelt nu wanneer de cliënt de pijn/emoties heeft losgelaten en getransformeerd.

Mijn indruk is dat er dankzij de Chi Optimizers nu echt schot zin in mijn praktijk, waar ik sinds de NEI-opleiding mee ben gestart. Het voelt zóóóó goed!

 

4. Verhaal van Gerrit:

Gerrit heeft nogal een bewogen leven gehad. Hij was vroeg zelfstandig. Gerrit was een Hells Angels, stoer, bevlogen, hij zette zich af tegen de samenleving. Door de Bijlmerramp is zijn lichaam enorm verzwakt en daarenboven is hij in een zware depressie terechtgekomen. Na inname van de Liefdeskracht-middelen is hij fysiek weer sterk, hij is weer volop aan het sporten. Gerrit is vol zelfvertrouwen, bewuster, en hij kan zichzelf nu goed beschermen. Hij heeft plezier in het leven en Gerrit heeft passie in zijn werk gevonden.

1e Liefdeskrachtmiddel nr.3 Uitscheiding: opvallend kenmerk is de ontlasting, welke gedurende dit proces meer is en ook duidelijk een proces van loslaten is. De eerste reactie was warmte, opvliegers en zweten. Heel veel drinken, rust en contact met de natuur, voelt heel intens en fijn. Veel oude egokwesties, agressie en jeugdherinneringen komen in mijn dromen naar boven. Soms passeert de emotie agressie overdag en is ook snel weer weg.

2e Liefdeskrachtmiddel nr.5 Enzymen: veel hevige en vaak stinkende ontlasting, welke ik als bevrijdend ervaar. Ook de urine stinkt meer. Emoties worden over het algemeen nu sneller toegelaten en worden ook als positief ervaren, zonder schaamte of niet-authentiek zijn. Mijn hartchakra is opengegaan. Meer zelfvertrouwen gekregen en mensen hebben minder invloed op mijn aura. Ik ben minder kwetsbaar en kan beter bij mijzelf blijven. Hierdoor kan ik mijzelf makkelijker uiten, ik heb meer zelfexpressie èn ik durf 'nee' te zeggen. Soms nare dromen en opgekropte dingen van vroeger, die ik in mijn dromen verwerk. Ik slaap korter, omdat ik vroeger wakker word. Ik voel me lekkerder in mijn vel, alhoewel ik hierin nog wel de balans moet vinden.

3e Liefdeskrachtmiddel nr.2 Bloedsomloop: euforie en in contact zijn met mijzelf. Muziek, mijn passie, komt dieper bij mij binnen, ik ben volledig in contact met de artiest. Vrijdag kom ik in een plotselinge depressie, ik lig de hele dag op bed (vroeger jarenlang depressief geweest). De volgende dag is dit helemaal over en ik voel dat ik veel heb verwerkt. Ik voel meer overgaven en ik ben nog meer bij mijzelf. Daarna beter in mijn energie en sinds die vrijdag heb geen terugvallen van depressie gehad. Ik voel me al weken goed, ik kan meer aan en ik kies tegelijkertijd voor meer rust en ben assertiever geworden.

Mijn processen gaan sinds de Liefdeskrachtmiddelen veel sneller. Liefdeskrachtmiddelen ruimen veel emoties en patronen op, dit gebeurt liefdevol. Gedachten die worden uitgezonden naar de Kosmos worden veel sneller beantwoord. Ik beleef mijn tijd anders, ik ben meer present. Ik leef mijn dag op de manier die ik wil, in plaats van dat de dag bepaalt wat er gebeurt. De tijd vliegt voorbij. Tijdens meditatie sneller warme voeten en handen, negatieve energieën van anderen zijn minder bedreigend. Ik sta sterker in mijn aura, waardoor ik beter bij mijzelf kan blijven. De Liefdeskrachtmiddelen behoren energetisch tot de krachtigste middelen die ik ken. In ben heel benieuwd naar mijn volgende processen, op weg naar een Aquarius-bewustzijn!

 

5. Verhaal van Francisca:

Francisca is therapeut. Tijdens de workshop van 19 januari 2002 heeft Francisca Chi Optimizer nr.12 'Kosmische voeding' ingenomen.

Sinds de inname van Kosmische voeding voel ik me heel goed en vrolijk. Ik ben in geen jaren vrolijk geweest. Mijn praktijk was gestopt en na de inname belde er gelijk nieuwe cliënten. Ik ben heel gelukkig, ik voel me goed en ik heb meer vertrouwen. Ik vind het heel fijn om weer als therapeut te kunnen werken! Ik voel nu weer wie ik ben èn waarvoor ik hier op aarde ben.

Ter ondersteuning van mijn liefdevol proces neem ik 3 x 1 capsule Squash Antioxidant, 3 x 5 druppels Chi Optimizer Support en voor het slapen gaan 9 gram Gewrichtsgranulaat.

Na bijna een jaar later: " Ik ben steeds meer in contact gekomen met mijzelf, ik voel me nog steeds goed en vrolijk".

 

6. Verhaal van Annemiek:

Cliënt Annemiek is ongewenst zwanger. Zij heeft twee kinderen van 8 en 9 jaar. Ze heeft geen zin in een derde baby. Ze wist niet met baby's om te gaan, de twee vorige bevallingen waren heel zwaar, haar leven was heel druk en vele andere excuses. Sinds ze wist dat ze zwanger was, was ze depressief. Ze had nergens meer zin in, ze zat hele dagen apathisch op de bank, ze hyperventileerde, ze had het heel zwaar, het eten kotste ze eruit, en dergelijke. Mentaal wist ze, dat ze niet voor niks zwanger was geworden en dat de baby niet voor niks bij haar is. Maar in haar dagelijkse leven kon ze het niet accepteren. Ook had ze net de griep gehad en zij was bang dat dit de gezondheid van de baby schaadde.

Tijdens de sessie heeft zij Chi Optimizer nr.3 Uitscheiding ingenomen.

NEI-ingang: "Ik accepteer mijn baby."

Om haar lichaam en proces te ondersteunen krijgt ze mee:

Squash Plus Antioxidanten Complex 3 x 1 capsule

Gebufferde Vitamine C 2 x 1 capsule

Chi Optimizer Support 3 x 5 druppels

Affirmatie: "Ik ben positieve liefdevolle energie en ik accepteer de baby en ik accepteer mijn huidige situatie."

De avond van de vorige sessie had ik een droom. Ik was bij mijn eigen bevalling van de baby. Ik droomde dat baby welkom was. Ik werd wakker en ik voel op alle niveaus dat baby welkom is! Ik ben heel blij met de baby. Ik kan beter loslaten, hyperventileer niet meer, ik ben weer actief en voel geen depressie meer. Ik kan de dingen beter aan èn ik accepteer de baby!

Ondertussen heeft Annemiek een gezonde zoon gekregen die heel geaard is en weet wat hij wil.

 

7. Verhaal van Ans:

Ans komt uit een gezin van 17 kinderen, zij is de oudste dochter. Ze zorgde voor de kleinere kinderen en voor het wasgoed, huishouding en dergelijke. Vanwege de aandacht vond haar moeder het heerlijk om zwanger te zijn. Je mening uiten werd afgestraft door een pak slaag. Studeren was voor Ans niet mogelijk, omdat zij voor het huishouden en de kinderen moest zorgen. Toen Ans voor de eerste keer bij mij kwam, was ze een zenuwwrak, ontregelde darmen, ze was totaal zichzelf kwijt. 10 jaar geleden borstkanker gehad, vier jaar geleden darmkanker gehad. Haar man is twee jaar geleden overleden aan kanker. Ze miste haar man enorm en deed alles wat een ander aan haar vroeg. Tijdens de sessies heeft zij de volgende middelen gekregen om haar lichaam en proces te ondersteunen:

Maart 2001: Chi Optimizer Nr. 3 Uitscheiding, Squash Plus Antioxidanten Complex (3x1 capsule), Gebufferde Vitamine C (2x1 capsule), Chi Optimizer Support (3x5 druppels).

Mei 2001: Chi Optimizer Nr. 5 Enzymen, Squash Plus Antioxidanten Complex (3x1 capsule), Chi Optimizer Support (3x5 druppels).

Augustus 2001: Chi Optimizer Nr. 7 Zenuwstelsel, Squash Plus Antioxidanten Complex (3x1 capsule) met Chi Optimizer Support (2x5 druppels).

Oktober 2001: Chi Optimizer Nr. 12 Kosmische voeding, Squash Plus Antioxidanten Complex (2x1 capsule) met Chi Optimizer Support (2x5 druppels).

Affirmatie Chi Optimizer Support ('s avonds legt ze het flesje onder haar hoofdkussen): "Ik ben positieve liefdevolle energie, ik ben ontspannen, ik accepteer mijn huidige situatie, ik ben optimaal verbonden met mijn Goddelijke Kern èn ik ben fit, vitaal, gezond, herstel darmen, verhoging immuunsysteem."

Omdat haar lichaam 'ondervoed' was, voelde zij zich al snel een stuk beter door de Squash Plus Antioxidanten Complex in combinatie met Gebufferde Vitamine C. Chi Optimizer Support gaf haar rust en ze kon beter slapen. Na de 1e sessie ging ze gelijk naar het toilet om los te laten. Al snel kon ze het overlijden van haar man accepteren. Het was voor Ans een enorme uitdaging om voor zichzelf op te komen en zichzelf te uiten. Ans kreeg het inzicht, dat ze zichzelf wel moest uiten in verband met haar gezondheid. Beetje bij beetje ging dit steeds beter. Voor het eerst heeft ze tijdens de Kerst, Oud & Nieuw geen stress gehad. Ook geen eenzaamheid, verdriet om de afwezigheid van haar man: "het was eigenlijk wel heel gezellig". Gedurende het proces kreeg ze steeds meer vertrouwen, durfde ook 'nee' te zeggen zonder schuldgevoel. Al vanaf haar geboorte bibberde ze, ze kon geen kopje vasthouden. Verjaardagen waren voor haar een regelrechte ramp! Na inname Zenuwstelsel vertelde ze dat ze niet meer bibbert. Dit was voor Ans echt een wonder! Ze is heel gelukkig en ziet niet meer op tegen verjaardagen. Een ander probleem waren haar darmen, die sinds 10 jaar van slag waren. 10-12 keer per dag moest ze naar de wc, diarree. Na een aantal sessies is dit terug gegaan naar 1-3 keer per dag en vaste ontlasting. Ook dit geeft Ans heel veel rust. Ans heeft in vier sessies meer inzicht gekregen in zichzelf en haar patronen; meer zelfvertrouwen en meer innerlijke rust gekregen, goede nachtrust, herstel darmen; ze bibbert niet meer, acceptatie overlijden van haar man en ze durft op eigen benen te staan!

Een jaar later: Ans is een zelfbewuste vrouw geworden hetgeen haarzelf nog steeds verbaasd. Ze komt voor haarzelf op en leeft haar leven zoals zij dat wil.

 

8. Verhaal van Joke:

Sinds de geboorte van haar zoon, een half jaar geleden, is Joke overspannen. Ze is niet meer teruggegaan naar haar werk. Het 'lijntje' is gesprongen. Ze heeft sinds de geboorte van haar zoon niet meer geslapen, is oververmoeid, kan niet helder nadenken, onregelmatige ademhaling en Joke praat heel snel en zenuwachtig. Alles is haar te veel, ze wil niet meer het huis uit en visite kan ze niet aan; ze zit alleen maar te prakkiseren en ze is heel onzeker. Tijdens de sessies krijgt ze de volgende middelen:

November 2001: Chi Optimizer Nr. 7 Zenuwstelsel, Multi Aktief vitaminen en mineralen (3x1 tablet), Chi Optimizer Support (3x5 druppels.).

Januari 2002: Chi Optimizer Nr. 4 Hormonen, Multi Aktief vitaminen en mineralen (2x1 tablet), DDS1 (2x1 tablet), Chi Optimizer Support (3x3 druppels.).

Affirmatie Chi Optimizer Support ('s avonds legt ze het flesje onder haar hoofdkussen.

"Ik ben positieve liefdevolle energie, ik slaap effectief en ontspannen, ik ben ontspannen, ik ben vol zelfvertrouwen èn ik ben fit, vitaal & gezond."

Na de eerste sessie kan ze tot haar verbazing weer slapen! Tijdens de tweede sessie merk ik dat haar ademhaling en stem rustiger zijn geworden. Ze is minder moe en denkt er al weer over om te gaan werken, wel op een andere afdeling en andere functie. Ik merk dat ze beter weet wat ze wil en dit ook duidelijk maakt. Ze leest boeken om haar inzicht te vergroten en hierin heeft ze heel veel plezier. Ik ben verbaasd hoe goed het met haar gaat in twee sessies. Ze is gemotiveerd om te veranderen, aan zichzelf te werken. Het grootste geluk is dat ze weer kan genieten van haar zoon. Ze heeft meer ruimte gekregen en hierdoor is haar zoon niet langer een blok aan haar been. In december heeft Joke behoorlijk de griep en ze is een paar weken verkouden. Ik test dat ze dit nodig heeft gehad om oude kwesties, bagage, los te laten. Van de huisarts heeft ze een antibioticakuur gekregen; ze krijgt DDS1 om haar darmflora weer te herstellen. We hebben om de week contact, waarbij ze vertelt wat ze tegenkomt en ze vertelt hoe ze zich voelt. Ze is het pad ingeslagen om zichzelf te zijn, ontspannen te zijn, meer vertrouwen te krijgen èn vooral plezier te hebben in haar leven.

Een jaar later: Joke is weer 3 dagen per week gaan werken op een andere afdeling, dit geeft haar veel voldoening, ze slaapt goed, ze kan emoties beter en sneller verwerken en ze ziet er stralend uit.

9. Verhaal van Hans, Edith, Rodi, Ina, Wendy:

Bovengenoemde cliënten gebruiken antidepressiva 50-150 mg per dag. Na 1 tot 3 Chi Optimizer innames kwamen ze stuk voor stuk binnen: "ik ga halveren; ik heb met de huisarts afgesproken om af te bouwen; ik zit nu op de helft; ik heb geen antidepressiva meer nodig, ik wil het zelf doen". Chi Optimizer verbindt je met jezelf, waardoor je de verantwoordelijkheid neemt over je eigen leven. Fantastisch dat deze cliënten uit de afhankelijkheid durven te stappen en om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen!

 

10. Verhaal van Jaap:

Jaap komt in mijn Praktijk Vitaliteitscoach met de hiernavolgende klachten: hooikoorts sinds14e jaar, opgezette mondslijmvliezen vanaf 3e jaar, slechthorend met linkeroor, pijnlijke botten, manisch depressief, vraatzucht vanaf 5e jaar, is passief, kan moeizaam bewegen, heeft het gevoel alles te moeten, een uitgewoond gevoel, niet geaard zijn vanaf geboorte. Jaap heeft een fors overgewicht.

 

Tijdens het testen komt het volgende naar voren: verschillende parasieten in zijn lichaam, last van zware metalen (palladium, titanium, uranium, kwik, nikkel, cadmium, chloor, chroom, aluminium, argentum en dergelijke), dysbiose, slecht functionerende nieren, vele allergieën (hooistof, hooistofmijt, soja, tarwe, pollen, kip, ei, haren geit en kat en paard, koemelk, en dergelijke), ontsteking in het zenuwstelsel, woekering van cellen, te hoog cholesterol, tekort aan vitaminen en mineralen, last van straling, vet- en suikerstofwisselingsstoornis.

Vitaliteitscore: Tox 10 +13 ­10, 30% energie, metabolisme.

Tijdens de 1e sessie krijgt Jaap Chi Optimizer nr. 4 Hormonen. Jaap ziet een kast voor zich, de kast rammelt, er gaat een klein jongetje inzitten. De kast blijft stevig staan. Tranen rollen over zijn wangen en hij zegt: "dit ben ikzelf, ik durf in mijzelf te gaan zitten. Ik ben al mijn hele leven op zoek naar iets dat mij kan aarden, nu ben ik voor het eerst van mijn leven geaard!".

Om zijn lichaam schoon te maken van gifstoffen en allergieën krijgt hij mee:

Chi Optimizer Support: 3 maal daags 5 druppels

Affirmatie: "Herstel mijn lichaam, herstel mijn oren, ik ben helemaal gezond."

 

Om zijn lichaam en proces te ondersteunen krijgt hij mee:

Squash Plus Antioxidanten Complex 3 x 1 capsule

Multi Aktief vitaminen en mineralen 2 x 1 tablet

Marine Visolie 3 x 1 capsule

Zink 3 x 1 tablet

Osteocap 2 tabletten voor het slapen

 

Na 6 weken 2e sessie:

Testuitslag: Jaap drinkt onvoldoende water, nog een te hoge vrije radicalen belasting, bijschildklier, tekort aan mineralen, vetstofwisselingsstoornis.

Vitaliteitscore: Tox 7 +9 ­7, 70% energie, functie (lichamelijk niveau)

Alle metalen en allergieën zijn weg uit zijn lichaam. Zijn lichaam is hard bezig om te herstellen. Jaap voelt zich voor het eerst in zijn leven vitaal! Zijn linkeroor hoort soms goed en andere keren niet ("Oost-Indisch doof"), zijn botten doen minder zeer; tot zijn grote verbazing is hij niet meer depressief en hij is nog steeds geaard. Meer energie en meer balans.

Jaap krijgt tijdens de sessie Chi Optimizer nr. 6 Afweer.

Om zijn lichaam en proces te ondersteunen krijgt hij mee:

Squash Plus Antioxidanten Complex 2 x 1 capsule

Multi Aktief vitaminen en mineralen 2 x 1 tablet

Chi Optimizer Support 3 x 5 druppels

Affirmatie: "Ik ben liefdevolle positieve energie en ik ben gezond en ik ben vol zelfvertrouwen, mijn oren functioneren optimaal."

 

Na 6 weken 3e sessie:

Jaap heeft moeite om "ik ben gezond" te zeggen. Hij voelt weerstand in zijn lichaam en dit kost hem energie. Wel staat hij meer in zijn kracht, hij ervaart meer vrijheid, vreugde en beweging. Een oude boosheid kwam meerdere keren naar boven, maar trok ook weer weg. Reactie van vorige sessie: wondjes op zijn been die hij vroeger ook heeft gehad. Na 2 weken trokken deze wondjes weg. Zijn oren voelt hij soms kraken, er zit verandering in zijn oren, hij voelt herstel in zijn oren.

 

Vitaliteitscore Tox 5 +6 ­6, 80% energie, bio-energie

Tijdens de sessie krijgt Jaap Chi Optimizer nr. 9 Bewegingsapparaat.

NEI-ingang: "Ik kan nu 100% gezond zijn."

Om zijn lichaam en proces te ondersteunen krijgt hij mee:

Squash Plus Antioxidanten Complex 2 x 1 capsule

Multi Aktief vitaminen en mineralen 2 x 1 tablet

Chi Optimizer Support 2 x 5 druppels

Affirmatie: "Ik ben positieve liefdevolle energie en ik ben 100% gezond."

 

Na 6 weken 4e sessie:

Jaap zit weer stralend voor me. Hij is nog steeds vitaal en geaard. Hij is heel blij. Hij voelt zich lekker en soepel in zijn lichaam.

Vitaliteitscore Tox 2 +3 ­3, 90% energie, constitutie

Tijdens de sessie krijgt Jaap Chi Optimizer nr. 10 Homeostase

NEI-ingang: "Ik geloof in mijn gezondheid."

Om zijn lichaam en proces te ondersteunen krijgt hij mee:

Squash Plus Antioxidanten Complex 2 x 1 capsule

MSM 2 x 1 tablet

Chi Optimizer Support 2 x 5 druppels

Affirmatie: "Ik ben positieve liefdevolle energie en ik geloof in mijzelf en ik geloof in mijn gezondheid."

 

Ik heb tijdens de sessie een flesje met Chi Optimizer nr. 4 Hormonen aangevoeld. Dat was een grappig iets. Mijn aandacht werd erg getrokken naar de aarde in een pot, en ik voelde me de aarde ingezogen worden. Ik kwam in een smalle grot, die hellend de aardkorst inliep. Beneden voelde het rustig en kalm aan. Ik voelde me veilig en kon mezelf horen. In dit verband heb ik een moment van helder bewustzijn gehad, in de zin dat ik mij opnieuw in mijn grot bevond en een grottekening aanschouwde. Ik keek er niet naar als bewonderaar, maar als schepper.

Later, toen ik het spulletje echt innam, had ik die ervaring die ik net gehad had, en waarvan ik dacht dat ik die opnieuw zou krijgen, helemaal niet: ik zag een witte bol met een witte as erdoorheen (oorspronkelijke planeet waar ik vandaan kom) en een brede witte ring eromheen. Hoewel de composiet er niet aan toe deed, had het toch iets weg van tempexachtig materiaal. Verder had ik de associatie met een kledingkast die erg trilde en de deur daarvan die uitnodigend openging: of ik maar even in de donkere kast wilde gaan zitten en de deur achter me wilde dichtdoen. Ach, dat besluit heb ik genomen en ik heb dat innerlijk maar gedaan. Ik ging eindelijk in mijzelf zitten, hetgeen ik heel eng vond. Voor het eerst in mijn leven zit ik in mijn lichaam. Ik ben jaren op zoek geweest naar methodes om mij te aarden, nu heb ik dit gevonden. Nu maanden later zit ik nog steeds in mijzelf èn tot mijn verbazing ben ik nog steeds geaard. Het voelt heerlijk!

Twee dagen na de inname van Chi Optimizer nr. 4 Hormomen droomde ik over een heuvelachtig landschap met daarop korte stevige bomen, heel dichtbebost. De heuvels vormden samen een bekken gevuld met een glad, koel meer. En de lucht was koelwarm. In de lucht was beweging, maar die liet zich niet zien. Nu dat ik dit opschrijf, herinner ik mij de droom feilloos. Ik heb op een of andere manier het bewustzijn van de heuvels, bomen, bekken, het meer, het klimaat. Mijn zelfbewustzijn en mijn bewustzijn van de aarde zijn zuiverder en zijn vergroot.

Tijdens de test kwam er nog een doos voedingssupplementen verrijkt met energie en Liefdeskracht-middelen tevoorschijn. Dat vond ik een leuke doos om te voelen ­ ik klaarde er helemaal van op. Veel leuker dan alle andere testdozen die aan mij trokken in plaats van dat ze mij aantrokken.

Ik ben erg bezig om 3 maaltijden per dag te realiseren. Dat vraagt niet alleen discipline, maar ook onderzoek naar wat het beste ritme kan zijn. Ziekte en/of voorspinsels daarvan komen realistisch in mijn eigen lijfelijke straatje en laten zich nu niet langer verstoppen of weg relativeren. Het kan genoemd en benoemd worden: mijn blik op mijn realiteit verschuift daardoor. Ik voel me als het ware van buiten nog steeds erg moe, terwijl ik diep van binnen verlichting ervaar.

Na inname Chi Optimizer nr. 6 Afweer:

Gistermiddag tijdens het boodschappen doen gleed ik in een depressie. Het gebeurde zo onverwachts dat ik aanvankelijk dacht met een voorbode van doen te hebben. Sinds een jaar of anderhalf, misschien twee, herken ik voor de voorbode(s) van depressie. Dat is wel zo handig, dan kan ik daarop anticiperen, want het is een onvermijdelijkheid waarmee ik heb geleerd te leven. Dat betekent afspraken afbellen en verzetten, en mijzelf zonodig ziekmelden met een goede, gedegen smoes. Vier uur later echter gleed ik er weer uit. Ik ben, ook nu vandaag, nog steeds verbijsterd over de korte duur. (Nu een half jaar later is Jaap niet meer depressief geweest en zal dit ook niet meer worden.)

Na inname Chi Optimizer nr.9 Bewegingsapparaat:

Wat me trouwens te binnen schiet, is dat ik sinds deze week stemmen kan herinneren. Dat heb ik niet eerder gekund. Ik herinner stemmen en ik kan er zowaar een gezicht bij plaatsen. Ook de stem van mijn moeder kan ik mij herinneren (jaren geleden overleden). Van de week had ik 's ochtends gedoucht en stond naast mijn bed. Het viel me op: ik sta recht. Zonder moeite, zonder inspanning die daar op gericht is. Ik zit rechtop, ik loop recht op. Vreemd, vreemd, vreemd. Zowel mijn Geest als ego-ik hebben op de reis naar dit moment een en ander bijgeleerd; lijden heeft me geleerd dat het woord doodsangst een verraderlijk woord is: dat het een heel gemeen woord is voor 'Levensangst'. En het is inmiddels noodzakelijk geworden om ook de oudste verdedigingsmechanismen en oudste egofundamenten weg te nemen.

Ik focus me daarbij op de stelling dat alleen een sterk ego zijn eigen uitvalsbasis buiten werking kan stellen. Positief verraad zogezegd, of erkenning, erken ik ook wel. Ik voel beweging in mijn lichaam, ik voel deze verdedigingsmechanismen en egofundamenten wegebben uit mijn geest en lichaam.

11. Verhaal van Johan:

Nadat ik bij de inname van de eerste 6 Chi Optimizers telkens een lichte reactie heb kunnen waarnemen, krijg ik na inname van het 7e middel Chi Optimizer nr. 2 Bloedsomloop een sterk fysieke reactie. Ik loop weken rond met een diepe hoest. Hoestdrankjes gaven nagenoeg geen verlichting. Bij het testen kwam naar voren dat het te maken had met mijn allereerste incarnatie hier op aarde. Collectief zijn er toen spirituele mogelijkheden afgenomen welke bij mij een angst hebben achtergelaten, de angst dat het je weer wordt afgenomen. Dit werd in de sessie zoveel mogelijk gebalanceerd en heb Chi Optimizer Support (3x5 druppels) gekregen met affirmatie: "Ik transformeer mijn hoest met de onderliggende angst op een snelle en liefdevolle wijze". Daarnaast krijg ik als ondersteuning voor mijn proces de Squash Plus Antioxidanten Complex (3x1 capsule) mee. Enkele weken later kwam wat toen gebeurde in een flits terug. Vanuit mijn moederbasis (kristalplaneet) ben ik naar de aarde gekomen, de aarde was in volstrekte harmonie, in balans, het was een paradijs. Ik leefde van licht en het was eenvoudig om communiceren met de moederbasis. Toen kwam er een 'deken' om de aarde die het noodzakelijk maakte om vast voedsel tot me te nemen, door de materie te gaan en de communicatie met mijn moederbasis werd steeds moeilijker en moeilijker. De hoest is aan het verdwijnen. Stapje voor stapje krijg ik nu weer meer contact met de planeet waar ik oorspronkelijk vandaan kom, alsof er een kanaal is geopend. Ik moet het wel zelf doen, maar hoef het niet alleen te doen. Het geeft mij veel inzicht, rust en vertrouwen.

12. Verhaal van het paard Halloween:

De problemen begonnen 3,5 jaar geleden op een 6-daags concours in Almelo. Tijdens het concours was het paard opvallend gespannen en stond regelmatig te trillen bij zijn flanken. Hij was niet goed te berijden, hij kon het (M) niveau niet meer aan. Eenmaal thuis werd er wat rustiger aangedaan en op donderdag na de springles stapte Stephanie af en zag dat hij hevig stond te trillen bij zijn flanken en erg opgetrokken stond. De veearts werd erbij gehaald, hij dacht aan spierverzuring, na onderzoek werd vastgesteld: aftakeling van de spieren (MS onder paarden), weinig kans op herstel. Ze gaf de moed niet op, en na een jaar fysiotherapie en een liefdevolle/positieve benadering was hij gedeeltelijk hersteld, hij kon weer bereden worden, optimaal was het nog niet. Ze accepteerde dat hij "nooit" meer helemaal de oude zou worden, als hij maar geen pijn had en lekker in zijn vel zat. Af en toe had hij een paar dagen dat hij weer wat minder werd, maar hij klom er altijd zelf weer uit. Tot dat "de dipjes" steeds groter werden en hij er niet meer zelfstandig uitkwam. Veeartsen bleven ondertussen komen, resultaten werden niet voldoende behaald. Het werd van kwaad tot erger, rijden werd moeilijker voor hem, trainingsmolen (stap/draf programma) ging niet meer, hij werd met de dag passiever, het kwam zover dat hij 2 keer per dag werd gestapt aan de hand op het pad. Het kon zo niet verder.

De eerste keer dat de therapeut kwam was zijn algehele vitaliteitscore lager dan 30%, hij stond er erg passief bij, matte ogen, weinig evenwicht, zijn vacht was dof. Er kwam steeds duidelijker naar voren dat Halloween emotioneel erg gevoelig is en dat hij veel aandacht nodig heeft, hij voelt zich snel eenzaam*.

De therapeut is op zoek gegaan naar waar de oorsprong lag van de ziekte. De oorsprong van de lichamelijke problemen lag in het feit dat hij op vierjarige leeftijd een traumatische ervaring heeft vastgehouden, die zich uiteindelijk manifesteerde in zijn lichaam op het 6-daags concours. Daarna heeft de therapeut zijn chakra’s in balans gebracht en is gaan kijken welke voedingsstoffen en vitamines Halloween miste.

Vitamine E kreeg hij al iedere dag, alleen in een te lage dosis. Na doorgetest te hebben kwam de therapeut uit op Natuurlijke Vitamine E en Dibencozide coenzym B12. De Multi Aktief vitaminen/ mineralen bleek een voldoende aanvulling om zijn vitaminepeil in balans te krijgen, daarnaast was reinigen (ontgiften) heel belangrijk, daar kreeg hij de Chi Optimizer Support voor, met een positieve affirmatie die de eigenaresse uitsprak tijdens de inname. Als besluit is Zink toegevoegd.

Wat opviel was de zeer snelle opname van de middelen, na vier dagen kreeg hij een toevalletje, dit bleek een verhoogde werking van energie in de hersenen, dit is daarna ook niet meer voorgevallen, ondertussen werd hij weer wat vrolijker en levendiger.

Elke week ging het steeds beter, na ongeveer vier weken kon Halloween weer bereden worden, dat werd uiteraard heel rustig opgebouwd. Tijdens de wekelijkse begeleiding, bleek na vijf weken, dat de Chi Optimizer Support 100% geïntegreerd was.

Nu gebruikt Halloween nog de Multi Aktief vitamine/ mineralen en de Dibencozide coenzym B12, de therpaeut is bezig dit aan te passen en alleen naar de Natuurlijke Vitamine E en Dibencozide Coenzyme B12 te brengen.

Halloween is nu zó aktief dat hij overmoedig wordt, gaat achter de merries aan, hij geeft dan teveel van zijn krachten dat hij de volgende dag helemaal versleten is. De therapeut is nu bezig zijn krachten in goede banen te leiden, het belangrijkste is dat Halloween weer gezond en gelukkig is.

* Een paard is een kuddedier, hengsten worden i.v.m. voortplanting vaak alleen in de wei/paddock gezet

13. Verhaal van Patricia:

Patricia is therapeut en gebruikt de Liefdeskrachtmiddelen sinds kort in haar praktijk.

Ik heb nog geen initiatieverhalen van mijn cliënten, maar wel goede ervaringen. Vooral evenwichtigheid en innerlijke rust en vrede zijn de ervaringen van mijn cliënten. Ze zijn zich ook veel meer bewust van de dingen op alle bestaansniveaus en kunnen er door de Liefdeskrachtmiddelen veel makkelijker bij. Soms mogen ze nog geen Liefdeskrachtmiddel, enkele weken later mag het vaak wel. Mijn eczeem is na een flesje Chi Optimizer Support bijna weg, dat is ook een mooie ervaring.

14. Verhaal Nathalie:

Nathalie is therapeut en heeft na een Liefdeskrachtmiddel haar leven binnen 3 weken zien veranderen.

Ik zet nu neer wat ik altijd al graag heb gewild, ik heb de knop omgezet. Elke dag krijg ik wel telefoon, of komen mensen naar mij toe met vragen en aanbiedingen van hulp. Heerlijk, precies wat ik wil! Die Liefdeskrachtmiddelen werken echt.

15. Verhaal van Maria:

Maria is via een andere therapeut met de producten van Vitaliteit Service in contact gekomen.

Na inname van Chi Optimizer nr. 12 Kosmische voeding ben ik bewuster mijn praktijk gaan promoten. De werking van Chi Optimizer nr. 5 Enzymen heb ik wel 6 maanden bewust ervaren. Mijn gevoelsleven, zowel naar binnen als naar buiten, is hierdoor sterk toegenomen.

Bij de inname van de Chi Optimizers werd mijn proces verder opgang gebracht waarbij mijn diepste angsten naar boven zijn gekomen, astma-aanvallen.

In een ‘deep coaching consult’ bij Vitaliteit Service heb ik deze kunnen transformeren. Nu heb ik het gevoel weer te kunnen ademen.

Ook de werking van de Voedingssupplementen zijn bijzonder. Voor mijn man is het Gewrichtsgranulaat een uitkomst om na het surfen geen spierpijn meer te hebben. Hij neemt het in voordat hij gaat surfen. Ook het supplement VHP Plus (Valeriaan, Hop, Passiebloem, Melatonine) geeft een goed resultaat om te kunnen inslapen na een nachtdienst.

Het protocol voor de aanpak van candidiasis is zeer aan te raden. Mijn man en ik hebben al jaren last van candidiasis en hebben al heel wat therapieën gedaan. Nu na 2 maanden is de vermoeidheid stukken minder en de jeuk is nagenoeg verdwenen. Ook kan mijn man af en toe suikerhoudende producten eten zonder er direct last van te hebben. Bij mij is de uitslag aan mijn voeten verdwenen. Het feit dat ik nu zelfs een workshop van 6 uur dansen kan volgen spreekt voor zich.

Mijn cliënten adviseer ik de Liefdeskrachtmiddelen- Chi Optimizer samen met de Chi Optimizer Support en voedingssupplementen in te nemen. De duidelijkste reactie tot nu toe is van een cliënte die nogal allergisch reageert. De affirmatie bij de Chi Optimizer Support ‘allergie nu weg’, had ze verkeerd begrepen. Ze zei alleen maar ‘allergie’. Nou dat heeft ze geweten, vol allergische reacties belde ze in paniek op. Toen het misverstand uit de weg geruimd was en de affirmatie op de juiste manier uitgesproken werd, verdwenen de reacties binnen enkele dagen. De Chi Optimizer Support versterkt de affirmatie echt enorm en maakt ze heel krachtig. De rest van de veranderingen bij mijn cliënten is vaak zo subtiel geweest dat ze pas na enige tijd in hun bewustzijn duidelijk werden. Subtiel, maar wel heel bepalend. Zo van: zich gelukkiger voelen, meer te ondernemen.

16. Verhaal van Gita:

Gita (11 jaar) heeft op advies van een therapeut het Liefdeskrachtmiddel Chi Optimizer nr. 12 Kosmische voeding ingenomen. Hieronder staat de reactie van haar moeder.

Gita zat net 1 _ week op school en was erg zenuwachtig en nerveus wat zich uitte in hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid en een laag energieniveau. Meteen na inname en een NEI-sessie werd zij vrolijk, begon weer grapjes te maken en voelde zij zich gesterkt. Ook ’s ochtends merk ik dat ze een stuk vitaler is. Zij vertelt dat sommige dingen die gebeuren op school niet leuk zijn maar dat zij er zich weinig van aantrekt. Zij raakt ook minder van slag wanneer anderen vervelende dingen overkomen. Ook heb ik de afgelopen tijd gemerkt dat zij in veel mindere mate negatieve energie overneemt van anderen. Zij vertrouwt erop dat het allemaal wel goed komt.

17. Verhaal van de moeder van Hester:

Hester (1 jaar) had last van veel eczeem en allergieën. Een dieet en homeopathische middelen lieten geen verbetering zien. Op advies van een therapeut heeft ze het Liefdeskrachtmiddel Chi Optimizer nr. 8 Ademhaling met de Chi Optimizer Support ingenomen.

Binnen een week was haar eczeem verdwenen en haar moeder merkte dat de allergie duidelijk minder werd. Ze heeft 3 maanden Chi Optimizer Support ingenomen daarna zijn het eczeem en de allergieën niet meer terug gekomen. Tevens is ze ’s nachts beter gaan slapen en overdag rustiger geworden.