Download

Download testresultaten en ervaringen

MS Word Aqua OPTIMIZER-folder nieuw

Download

Vitalisatie van kraanwater met de Aqua OPTIMIZER® (zie de nieuwe folder)

Aqua OPTIMIZER®

Wie grenzen wil verleggen drinkt energetisch zuiver kraanwater en verhoogt zijn weerstand

tegen elektro-magnetische (electrosmog), elektro-chemische (voedseladditieven) en geopatische belasting.

Oeroude kennis van de natuur zorgt voor een krachtige werking en snelle montage.

De kracht van eenvoud!

© geregistreerd model Vitaliteit Service, januari 2008.

1. De Aqua OPTIMIZER® verwijdert de energetische vervuiling uit het kraanwater

Levensenergie kan worden uitdrukt in een Bovis-eenheden (voor uitleg zie punt 11.1). Gewoon kraanwater meet slechts een Bovis-waarde van circa 3.000 eenheden. Dit komt onder meer doordat het kraanwater door het waterleidingbedrijf weliswaar wordt ‘gezuiverd’, maar de energetische informatie of afdruk van de oorspronkelijke vervuiling wordt niet uit het water verwijderd. Water heeft namelijk een goed geheugen1. Deze achtergebleven energetische informatie heeft dezelfde werking waarop de homeopathie is gebaseerd. De werkzaamheid wordt bepaald door de energetische informatie van de fysieke stoffen die erin hebben gezeten. Daarnaast houdt het water ook een energetische afdruk over van het zuiveringsproces, waarbij allerlei chemicaliën worden gebruikt. Mede hierdoor is gewoon kraanwater belastend voor het lichaam. Ten gevolge van het transport neemt water ook weer veel belastende informatie op. Dit is de reden dat flessenwater bijna nooit boven een Bovis-waarde van 5.000 eenheden uitkomt.

Met de Aqua OPTIMIZER wordt de energetische afdruk van de vervuiling verwijderd (voor uitleg zie punt 11.2).

2. De Aqua OPTIMIZER® verhoogt de levensenergie

Om de levensenergie uit te drukken gebruiken we de bovis-eenheden (voor uitleg zie 11.1). Het eten van voedsel of het drinken van water met een lagere Bovis-waarde dan die van het eigen lichaam kost levensenergie. De zuiverheid van het water dat we innemen en het voedsel dat we verteren, beïnvloedt niet alleen ons fysieke welzijn, maar ook ons emotionele, mentale en spirituele welzijn. Fabrieksbrood en niet biologisch geteelde groente bevatten nog maar weinig levensenergie, voedsel uit de magnetron bevat nagenoeg geen levensenergie.

Veel fysieke klachten vinden hun oorsprong in een onbalans in de subtiele energievelden. Een langdurige onbalans in deze subtiele energievelden (spiritueel, emotioneel, mentaal) zal op termijn altijd tot fysieke klachten leiden. Het is dus heel belangrijk dat de vitalisering doorwerkt in deze subtiele energievelden. De werking van een vitalisator met een lage Bovis-waarde is maar beperkt, en beslaat alleen fysiek niveau. Een hoge Bovis-waarde wil zeggen dat de energie niet alleen het fysieke lichaam raakt, maar ook de meer subtiele energievelden die het fysieke lichaam als een aura omgeven.

Bovis-schaal

Bovis-schaal: de energie uitgedrukt in Bovis-eenheden (be) per niveau. Het omslagpunt a stelt de gemiddelde Bovis-waarde weer; deze kan per persoon sterk afwijken. Zie verder punt 11.4.

 

Hoge Bovis-waarden komen ook in de natuur voor. Wij kunnen deze vooral op ‘heilige’ plaatsen, religieuze gebouwen, krachtplaatsen of kruispunten van Leylijnen tegenkomen. Planten en dieren doen het meestal uitzonderlijk goed op deze plaatsen. De Aqua OPTIMIZER heeft een positieve en harmoniserende werking op alle energieniveau’s en heeft een hoge levensenergie van ver boven de 2 miljoen Bovis-eenheden. Deze Bovis-waarde doorloopt niet alleen het fysieke lichaam maar ook onze subtiele energielichamen. Het lichaam bepaalt zelf hoeveel energie er wordt toegelaten, dit is de vrije wil van elk individu.

 

3. De Aqua OPTIMIZER® is afgestemd op de grondtoon van het Aquariustijdperk

De Aqua OPTIMIZER steunt op jarenlange ervaring met de vitalisatie van water en het werken met energieën van het nieuwe astrologische Aquariustijdperk, de Nieuwe Tijd. Hoewel we ons op dit moment in de overgangsfase naar dit astrologische tijdperk bevinden, resoneren de nieuwe energieën sinds 1989 met ieders celkern (spiritueel niveau). Het is nu aan de mens om deze nieuwe energieën door alle energielichamen naar buiten te brengen. Dat de mens aan het veranderen is blijkt ook uit het feit dat we tot voor 1989 slechts 7 hoofdchakra’s hadden. Tegenwoordig -zo getuigen tal van publicaties over dit onderwerp- onderscheiden we 13 Aquarius chakra’s .

Een nadeel van veel producten is dat ze nog resoneren met de energieën uit het oude Visssentijdperk, de Oude Tijd. Kenmerkend voor de energieën uit het Vissentijdperk is dat ze de dualiteit in zich dragen of, anders gezegd, altijd gekenmerkt worden door een of meerdere nadelen. Het Aquariustijdperk wordt het tijdperk van Licht, Liefde en Eenheid genoemd, een tijdperk waarin geen plaats is voor de dualiteit en het ego.

Zo heeft elk Tijdperk zijn eigen kenmerk of grondtoon, vandaar dat we spreken over de grondtoon van een Tijdperk. Een belangrijke kwaliteit is dat de Aqua OPTIMIZER resoneert met de grondtoon van de Nieuwe Tijd.

Zie ook: * De mens in het Aquariustijdperk, Sonia, ISBN 90-75343-15-9

De grote veranderingen in de natuur, Sonia, ISBN 90-75343-18-3 Ontleend aan noot 6,7,8 en 9

De kwantiteit van de Aqua OPTIMIZER laat zich uitdrukken in een Bovis-waarde. Een hoge Bovis-waarde wil zeggen dat de energie niet alleen het fysieke lichaam raakt, maar ook de meer subtiele energievelden die het fysieke lichaam als een aura omgeven

Een hoge Bovis-waarde op zich hoeft geen indicatie te zijn voor het resoneren met de grondtoon van de Nieuwe Tijd. Met een heel sterke energie schieten we niet veel op als deze nog met de Oude Tijd resoneert, wij hebben er in dat geval uiteindelijk meer nadeel dan voordeel van.

Resoneert de energie met de grondtoon van de Nieuwe Tijd dan regelt ons lichaam zelf hoeveel we hiervan toelaten. Overigens kan een blokkade in de fysieke en/of subtiele energievelden er wel toe leiden dat wij te weinig energie krijgen.

De werking van de Aqua OPTIMIZER wordt automatisch aangepast aan de stijgende negatief werkende omgevingsfactoren, zoals de straling van mobiele telefonie, zenders, digitale televisie, aardstralen, wateraders en dergelijke. Doordat de Aqua OPTIMIZER is afgestemd op het Aquariustijdperk wordt het Aquarius-immuunsysteem gestimuleerd, hierdoor krijgt de mens van nature meer weerstand tegen de negatief werkende omgevingsfactoren. Zie noot 6 en 7.

4. De Aqua OPTIMIZER® staat garant voor een krachtige werking

Het ontwerp van de Aqua OPTIMIZER is ondermeer gebaseerd op de cirkel en de hexade omdat deze energetisch zuiver blijft, en een krachtige directe werking heeft. In het brandpunt vindt de vitalisering, verandering en verhoging van de levensenergie plaats. Dit is enigszins vergelijkbaar met een vergrootglas waarbij door het zonlicht in het brandpunt een hoge temperatuur ontstaat.

Opmerkelijk is ook dat de "mystieke" cirkel in vele culturen voorkomt. Denk bijvoorbeeld aan de Maya’s, de oude Egyptenaren, de healing circle uit de Chinese Chi Neng Qi Gong en Stone Henge in Engeland. De werking van de Aqua OPTMIZER berust verder op principes van de Heilige Geometrie zoals we die in veel oude tempels kunnen terugvinden. In het brandpunt van de Aqua OPTIMIZER vormt zich een lemniscaat die de informatie in het kraanwater verandert, wat onder meer een hoge Bovis-waarde van boven de 2.000.000 eenheden tot gevolg heeft.

Verrassend is dat de mandala van de Aqua OPTIMIZER exact overeen komt met de kristalstructuur van een sneeuwvlok (water)2 en de mandala van het hart-chakra3. Zie verder punt 11.5. De intelligentie van het hart overtreft bij de Aqua OPTIMIZER het lineaire denken, de logica van het verstand.

5. De Aqua OPTMIZER® is eenvoudig om de leiding te monteren

De Aqua OPTIMZER bestaat uit 2 messing schalen met hierin vloeistof voorzien van energetische informaties die door hun verbinding met het allesomvattende veld11 levenslang actief blijven. Met het meegeleverde bandje kunt u de Aqua OPTIMIZER strak en gecentreerd om de waterleiding, direct achter de watermeter, monteren. De Aqua OPTIMIZER C-15/22 heeft een uitwendige afmeting van Ø 42,5 x 50 mm en past precies om de waterleiding met een diameter van 22 mm; voor een diameter van 15 mm wordt een hulpstuk meegeleverd. Afwijkende maten zijn op verzoek leverbaar. De 2 messing schalen dienen de waterleiding volledig te omsluiten, zodat het brandpunt gegarandeerd is.

6. De toepassingen van de Aqua OPTIMIZER®

In huis kan het met de Aqua OPTIMIZER gevitaliseerde kraanwater overal voor worden gebruikt. Dus bijvoorbeeld om te drinken, om groenten en fruit mee af te wassen, om in te koken, mee te douchen of te baden, of om kleding mee te wassen. De levensenergie wordt zo automatisch overgedragen. Het met Aqua OPTIMIZER gevitaliseerde water zorgt er voor dat de dosering van was- en schoonmaakmiddelen met zeker de helft kan worden gereduceerd; dit geldt ook voor de witte was. Door gebruik van de Aqua OPTIMIZER wordt kalkafzetting in de badkamer, koffiezetapparatuur, wasmachine en dergelijke minder of komt zelfs niet meer voor. De Aqua OPTIMIZER harmoniseert de woning of bedrijfsruimte met betrekking tot negatief werkende omgevingsfactoren als elektrosmog en aardstralen. Dit zorgt ervoor dat mensen hier minder, of zelfs helemaal geen last meer van hebben.ndustriële toepassingen van de Aqua OPTIMIZER zijn: voorkoming of vermindering van kalk- afzetting (ketelsteen) in koelsystemen, en rendementsverbeteringen in warmtekrachtinstallaties.

In de tuinbouw en agrarische sector wordt de Aqua OPTIMIZER toegepast om de kwaliteit van het water en de energie in de kas of veestal te verbeteren.

De Aqua OPTIMIZER wordt toegepast als onderdeel van de legionellapreventie in watersystemen zoals deze voorkomen in hotels, motels, pensions, bungalowparken, conferentieoorden, spoelwaterapplicaties, autowasstraten, vernevelingsinstallaties in tuinbouw, fonteinen en watervallen in gebouwen, brandblusvoorzieningen, watersystemen bij grote evenementen, oog- en nooddouches, hogedrukreinigers, natte warmtewisselaars, luchtbevochtigers en condensors in airconditioningsystemen, jachthavens, kantoren, sauna’s, schepen, sportscholen, sportverenigingen, vakantiewoningen, ziekenhuizen en zorginstellingen, zwembaden en zweminrichtingen.

De Aqua OPTIMIZER is leverbaar voor nagenoeg elke leidingdiameter. Zo is er zelfs een Aqua OPTMIZER voor een leiding diameter van Ø160 mm.

7. Testresultaten met de Aqua OPTIMIZER®

1. Onderstaande foto’s laten de verschillen tussen normaal en Aqua OPTIMIZER gevitaliseerd kraanwater zien:

We bestaan voor meer dan 70% uit water, daarom draagt het drinken van gevitaliseerd kraanwater bij aan meer balans en harmonie.

2. Onafhankelijke onderzoeken (SOTHIS Research in Culemborg, zie punt 11.3) laten zien dat kastomaten die gevoed worden met door de Aqua OPTIMIZER gevitaliseerd water meer ordening in het frequentiespectrum van het elektrische veld hebben, dit wordt door biologen als een aanwijzing gezien voor een hogere vitaliteit. Smaaktesten tonen aan deze kastomaten bij het consumeren duidelijk meer sensatie in het lichaam opwekken, ze hebben een hoger sensatie- factor.

De schoonheid van een sneeuwkristal.. Deze is harmonieus van opbouw, vergelijkend meteen sneeuwkristal uit gevitaliseerd Aqua OPTIMIZER water.

Verzadigde MgSO4 oplossing in gevitaliseerd kraanwater na kristallisatie. De geordende kristalstructuur is goed te zien, deze straalt harmonie en kracht uit.

Verzadigde MgSO4 oplossing in kraanwater na kristallisatie. Duidelijk is de chaotische kristalstructuur te zien welke een negatieve uitstraling heeft.

3. Het onderzoek ((SOTHIS Research in Culemborg, zie punt 11.3) naar de verschillen tussen wel en niet gevitaliseerd Amsterdamse kraanwater toont aan dat het gevitaliseerde kraanwater significant meer ordening in het frequentiespectrum heeft. Het water is vitaler10.

4. Onderzoek naar de groei van de legionellabacterie (legionella pneumophila) in kraanwater laat zien dat de hoeveelheid bacteriën in Aqua OPTIMIZER gevitaliseerd kraanwater sneller afneemt dan in onbehandeld kraanwater.

Dit bevestigt de toegevoegde waarde van de Aqua OPTIMIZER binnen de legionellapreventie of het legionella-beheersplan, zoals dit sinds 1 januari 2004 voor werkgevers verplicht is gesteld.

5. Vergelijking op inbouwlocaties laat een duidelijke meerwaarde van de Aqua OPTIMZER ten opzichte van de oudere typen vitalisatoren. Het ontwerp van de oudere vitalisatoren stamt uit de tweede helft van de vorige eeuw en resoneert met de dualiteit van die tijd en blijkt vandaag de dag gevoelig te zijn voor het opnemen van energetische vervuiling. Dit laatste omdat ze geen of slechts in beperkte mate over een zelfreinigend vermogen beschikken. Daarnaast is de constructie van deze oudere typen vitalisatoren complex en bestaat de kans op lekkage.Voor veel mensen zijn de verschillen zelfs direct voelbaar, zichtbaar en te proeven.

Type Grondtoon Bovis-waarde (zie 11.1) Levensduur

Vitalisator op basis dualiteit <50.000 be <3 jaar
van verwerveling of overdracht
- inbouw

Aqua OPTIMIZER eenheid/oneness > 2 miljoen be onbeperkt
-ombouw

LifeGuide - staafje van glas eenheid/ oneness > 2 miljoen be onbeperkt

De Aqua OPTMIZER wordt ook vaak aangeschaft om een eerder aangeschafte vitalisator op basis van verwerveling of overdracht (inbouw vitalisatoren) te upgraden.

8. Ervaringen Aqua OPTIMIZER®

Onderstaand een aantal ervaringen van mensen die de Aqua OPTIMIZER hebben aanschaft.

1. Sinds de montage van de Aqua OPTIMIZER drink ik meer kraanwater, is de reuk van het water sterk verbeterd en smaakt het water lekker.

2. Inmiddels zit de Aqua OPTIMIZER ruim een maand om de waterleiding. Als ik het water pendel kom ik tot waarden van boven de 2 miljoen bovis. Ik voel me dan ook erg goed en energiek, ik zie er steeds beter uit.

3. Sinds ik zwem in het met de Aqua OPTIMIZER gevitaliseerde zwembad heb ik als fibromyalgie patiënte de ervaring dat: het water zachter aanvoelt, voel ik na het zwemmen geen vermoeidheid meer, mijn badkleding en huid ruiken minder naar chloor en ook tijdens het zwemmen heb ik minder last van chloor, het water heeft een licht blauwe uitstraling.

4. Een sceptische veehouder: sinds de Aqua OPTIMIZER is gemonteerd blijft het water in de drinkwaterbak van mijn veestal glashelder. Ook lijkt de veestapel gezonder en hoef ik minder reinigingsmiddelen te gebruiken om de melkleidingen door te spoelen.

5. Sinds ik een Aqua OPTIMIZER in mijn zwembad heb is ook mijn jarenlage huidallergie verdwenen, voelt mijn huid zachter aan.

6. Als medium en energetisch therapeute adviseer ik mijn cliënten altijd om een Aqua OPTIMIZER aan te schaffen, deze is kwalitatief de beste vitalisator.

7. Ik kon niet geloven dat zo’n klein apparaat houder de smaak en de uitstraling van het water kon veranderen totdat ik het water ging vergelijken met dat van de buren, werkelijk ongelofelijk wat een verschil!

8. Na montage van de Aqua OPTIMIZER kon ik direct de positieve invloed op de energie in mijn woning ervaren, fantastisch!

9. Sinds de Aqua OPTIMIZER heb ik geen last meer van de elektrosmog.

10. Sinds wij een Aqua OPTMIZER hebben kan ik me douchen met gevitaliseerd water en hoef ik mijn, voorheen droge huid, niet meer in te smeren.

11. De Aqua OPTIMIZER verkoopt zichzelf als mensen het water proeven.

12. Hartelijk dank voor het vertrouwen en nog een geweldige weg met deze -onbegrijpelijk -werkende apparaten gewenst.

13. Sinds ik een Aqua OPTIMIZER hoef ik minder zout in mijn zwembad te gebruiken, het water vervuilt minder snel.

14. Een tuinder: na montage van de Aqua OPTIMIZER voelt de energie stukken beter in mijn kassen en zien de planten er vitaler uit.

15. De vitalisering werkt door in mijn hele huis.

16. We hebben de ervaring dat mijn dochter (puber) rustiger wordt als ze zich even met gevitaliseerd water gaat douchen.

17. Het Aqua OPTIMIZER water drinkt vloeiend en gemakkelijk weg, het smaakt ook veel beter.

18. Sinds ik een Aqua OPTIMIZER heb gemonteerd voel ik me ‘welkom’ in mijn huis.

19. Ik heb een Aqua OPTIMIZER aangeschaft en na de bestaande inbouw vitalisator gemonteerd. Het water met de Aqua OPTIMIZER is veel lekkerder, zachter en ronder van smaak is. Ook heb ik beduidend minder klakaanslag dan voorheen.

20. Mijn man dronk nooit water, sinds de Aqua OPTIMIZER is hij water gaan drinken.

21. Na montage van de Aqua OPTIMIZER koos mijn zoon er binnen een week voor om niet meer met de agressieve jongeren in onze buurt om te gaan.

22. Na het monteren van de Aqua OPTIMIZER voelde mijn huis ruimer, de negatieve ionen werden omgepoold naar positieve ionen.

23. Ik hoef geen flessen bronwater meer te kopen, de Aqua OPTIMIZER verdien ik binnen een jaar terug. Een geopende fles bronwater was aan het eind van de dag ook niet meer lekker, een fles Aqua OPTIMIZER water smaakt aan het eind van de dag nog steeds lekker.

24. We hebben in ons gezin een proef gedaan om het verschil tussen gewoon en gevitaliseerd kraanwater te kunnen vaststellen. Wij zijn allen van mening dat het gevitaliseerde Aqua OPTIMIZER water een grotere helderheid heeft en lekkerder smaakt.

25. Ik heb geen lakaanslag meer.

26. Het water van de centrale verwarming blijft helder van kleur. Het vieze, stinkende water zoals dat voorheen bij het aftappen van de centrale verwarming wegstroomde is nu helder en reukloos.

27. Het water kookt sneller.

28. De Aqua OPTIMIZER doet haar naam eer aan, zij optimaliseert het water, het is zijde zacht en niet meer troebel. Ik geniet er iedere dag van en ben blij heel blij dat ik mij dit geschonken heb.

29. Koffie gezet met normaal kraanwater is werkelijk niet te drinken als je het vergelijkt met koffie dat gemaakt is met gevitaliseerd kraanwater.

30. In mijn Apotheek wil ik nu ook een Aqua OPTIMIZER.

31. Mijn kinderen (8 en 10 jaar) drinken alleen nog maar Aqua OPTIMIZER water. Het water bij vriendjes in het dorp vinden ze vies; nu nemen ze een flesje Aqua OPTIMIZER water mee als ze daar gaan spelen.

32. Wij hebben diverse testen uitgevoerd met de Aqua OPTIMIZER en hebben het systeem naar aanleiding daarvan opgenomen in ons productassortiment.

33. Ik heb het water ook door twee ervaren kinesiologen blind laten testen. In vergelijking met gewoon kraanwater geeft het Aqua OPTIMIZER gevitaliseerde water een veel beter testresultaat.

9. De Aqua OPTIMIZER® en garanties

De zorgvuldigheid waarmee Aqua OPTIMIZER is gemaakt en de verbinding met het allesomvattende veld maakt dat deze geen onderhoud vergt en levenslang meegaat. Bij verhuizing kunt u de Aqua OPTIMIZER gemakkelijk meenemen.

Let er bij de aankoop op dat u een originele Aqua OPTIMIZER® aanschaft en geen kopie met afwijkende eigenschappen. Voor geautoriseerde verkooppunten kunt u contact met ons opnemen.


 

10. De voordelen van de Aqua OPTIMIZER® kort samengevat

+ het water smaakt beter, helderder, voelt zijdezacht aan en is energetisch gezuiverd,

+ krachtige werking (hoge levensenergie, ver boven de 2.000.000 Bovis-eenheden),

+ afgestemd op de Nieuwe Tijd,

+ beschermende werking ten aanzien van elektrosmog, aardstralen, wateraders, negatieve energieën etc.,

+ beduidend minder, tot geen kalkaanslag,

+ eenvoudig om de waterleiding te monteren, geen zaag- of soldeerwerk,

+ geen drukverlies in de waterleiding,

+ door compacte vormgeving passend in elke woning of op elk watersysteem,

+ toegevoegde waarde binnen de legionellapreventie of het legionellabeheersplan

+ niet goed (tevreden), geld terug garantie tot 30 dagen na levering,

+ levenslange, onderhoudsvrije werking,

+ Aantrekkelijke aanschafprijs

11. Toelichting

11.1 Bovis-waarde is een eenheid voor levensenergie die ontwikkeld door de Fransman Bovis en later verfijnd door zijn leerling Simonéton. De meting van de Bovis-waarde wordt vaak verwisseld met een meting van de golflengte (Ångström), frequentie (Hf. in Hz.) of de fotonenenergie. Zo komt bijvoorbeeld een Bovis-waarde van 6.500 eenheden toevallig overeen met een golflengte van 6.500 Ångström. In het hogere bereik lopen de waarden echter sterk uiteen. Een soortgelijk probleem zien we bij het meten van frequentie en fotonenenergie. Bovis-eenheden vallen buiten de meetkundige reeksen.

De Bovis-waarde kan met een pendel, bio-tensor of kinesiologie worden vastgesteld. Dit onder voorbehoud van een juiste afstemming bij het testen. Een bijkomende factor bij het bepalen van

de hoeveelheid levensenergie is de mate van acceptatie van de gemeten waarden. Als mens maken wij (bewust of onbewust) een keuze met betrekking tot een geheel of gedeeltelijke acceptatie van levensenergie. Overtuigingen, blokkade’s en conditioneringen kunnen het testresultaat negatief beïnvloeden.

11.2 Met de Aqua OPTIMIZER wordt de energetische afdruk van de vervuiling verwijderd. Sommige metafysici schrijven het verwijderen van deze belastende informatie toe aan de veranderde spin of draairichting van het elektron. De wetenschap kan hier nog geen eensluidende verklaring voor geven. Evenzo heeft zij geen eensluidende verklaring voor de werking van homeopathie. Met helder voelen, kinesiologie, pendel of bio-tensor is vastgesteld dat Aqua OPTIMIZER gevitaliseerd kraanwater geen belastende stoffen of informaties meer bevat.

11.3 Het onafhankelijk onderzoek is uitgevoerd door SOTHIS Research in juni en september 2005. De gebruikte meetmethode komt o.a. uit het werk van de bioloog Phillip S. Callahan en de ingenieur Itzhak Bentov10 uit de USA. Er zijn aanwijzingen dat hoe meer ordening er in het frequentiespectrum van het elektrische veld van een levend object aanwezig is, hoe vitaler het is. Ordening is een patroon van regelmaat, onder andere in de vorm van cascades van frequentiepieken, d.w.z. pieken die in de grafiek op dezelfde frequentieafstand van elkaar staan en in hoogte (voltage) in een rechte, schuine lijn aflopen, van lage naar hogere frequenties bekeken Verder zijn er aanwijzingen dat een ‘rijk’ spectrum, dus een spectrum dat rijkelijk gevuld is met frequentiepieken en waarin geen ‘gaten’ voorkomen, duidt op een goede vitaliteit.

11.4 De bovis- waarde van Moeder Meera (Thalheim, Duitsland) meet volgens een publicatie van de British Society of Dowsing 8 (John Cuninghame & BSD/EEG 2001) zelfs tot in de miljarden (10132 ) bovis-eenheden.

11.5 Verrassend is dat de mandala van de Aqua OPTIMIZER exact overeen met de kristalstructuur van een sneeuwvlok (water)2 en de mandala van het hart-chakra3. De intelligentie van het hart overtreft bij de Aqua OPTIMIZER het lineaire denken, de logica van het verstand.

Hier is de overeenkomst tussen de kristalstructuur van een sneeuwvlok en de mandala van het hartchakra zichtbaar gemaakt.

 

 

 

Sneeuwkristal

Sneeuwkristal-kern

6-puntige ster

Mandala van het hartchakra

Gemonteerde Aqua OPTIMIZER voor gevitaliseerd kraanwater.